Διοίκηση

Η σύνθεση των μέχρι σήμερα Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου μας, έχει ως εξής:

Α) ΤΡΙΕΤΙΑ 2005 - 2008:
1) Πρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς
2) Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου
3) Γενικός Γραμματέας: Σωτήριος Γαλάνης
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας
5) Γενικός Αρχηγός: Ευστράτιος Μαμαλούγκος
6) Γενικός Έφορος: Παναγιώτης Παπαγεωργίου
7) Έφορος Υλικού: Χριστίνα Καφούσια

Β) ΤΡΙΕΤΙΑ 2008 - 2011:
1) Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου
2) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς
3) Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ρωμανός
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας
5) Γενικός Αρχηγός: Ευστράτιος Μαμαλούγκος
6) Γενικός Έφορος: Ιωάννης Χρυσανθόπουλος
7) Έφορος Υλικού. Beate Fuhr

Γ) ΤΡΙΕΤΙΑ 2011 - 2014:
1) Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου
2) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς
3) Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ρωμανός
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας
5) Γενικός Αρχηγός: Ευστράτιος Μαμαλούγκος
6) Γενικός Έφορος: Ραδάμανθυς Σκούντζος
7) Έφορος Υλικού: Αδαμαντία Ζαχαροπούλου - Στούμπου

Δ) ΔΙΕΤΙΑ 2014-2015
1) Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου
2) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς
3) Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ρωμανός
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας
5) Γενικός Αρχηγός: Ραδάμανθυς Σκούντζος
6) Γενικός Έφορος: Ιωάννης Τσιαγάς
7) Έφορος Υλικού: Άγγελος Γιοβάς

Ε) ΔΙΕΤΙΑ 2015-2017
1) Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου
2) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς
3) Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ρωμανός
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας
5) Γενικός Αρχηγός: Ευστράτιος Μαμαλούγκος
6) Γενικός Έφορος: Ιωάννης Τσιαγάς
7) Έφορος Υλικού: Άγγελος Γιοβάς

ΣΤ) ΤΡΙΕΤΙΑ 2017 - 2020

1) Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βασιλείου 
2) Αντιπρόεδρος: Χρήστος Λαϊνάς 
3) Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ρωμανός 
4) Ταμίας: Παναγιώτης Μουρδέκας 
5) Γενικός Αρχηγός: Ευστράτιος Μαμαλούγκος 
6) Γενικός Έφορος: Ιωάννης Τσιαγάς 
7) Έφορος Υλικού: Άγγελος Μουρίκης

 

Χορηγοί

Mourdekas
Pesunion
Vasileiou