Προπονητές

  

Οι προπονητές του Συλλόγου σήμερα είναι οι εξής:

 

Δρόμοι - Υπεύθυνος Αγωνιστικης Ομάδας Νίκος Τσιοφύλας
Άλματα - Ρίψεις - Προαγωνιστική Ομάδα Κατερίνα Καρκατσέλου
Ακαδημία - Φυσική κατάσταση Φώτης Παπαναστασόπουλος
Ακαδημία Γρηγόρης Θεοχαρόπουλος
Ακαδημία  Ανδρέας Τσιαγάς
Ακαδημία  Σοφία Τρίγκα

Χορηγοί

Mourdekas
Pesunion
Vasileiou